Maskin- och lagerhallar

ECG uppför kostnadseffektiva hallar där maskiner och produkter kan förvaras tryggt och skyddat från väder och vind.

Hur mår dina maskiner? Att låta maskiner och utrustning stå utomhus kan kosta stora pengar beroende på rost, andra skador eller stöld. Med våra trygga och kostnadseffektiva lager- och maskinhallar förvaras maskiner och utrustning tryggt och skyddat från väder och vind. Beroende på vad som ska förvaras kan du välja olika grader av isolering i hallarna.

ECG uppför kostnadseffektiva hallar där maskiner och produkter kan förvaras tryggt och skyddat från väder och vind. Exempel på sådana hallar kan vara vinterförvaring av båtar, tillfälligt lager vid t.ex. ombyggnad av befintligt lager, försäljning av säsongsprodukter såsom trädgårdsmöbler etc.

Exempel på lager- och maskinhallar

  • Vinterförvaring av båtar/bilar etc
  • Tillfälligt lager vid t.ex. ombyggnad av bef. lagerlokal
  • Försäljning av säsongsprodukter
  • Förvaring av jordbruksmaskiner och -materiell