Om ECG

ECG är ett av Nordens vassaste bygg- och anläggningsföretag. Vår långa erfarenhet av byggbranschen gör att vi genomför projekt snabbare och med bättre resultat.

Våra gemensamma värdeord är samverkan, flexibilitet och kvalitet. Konkret betyder det att vi i varje projekt strävar efter goda relationer, inte bara med dig som uppdragsgivare, utan även med övriga entreprenörer och hantverkare. På så sätt löper projekten snabbare och blir bättre genomförda.

Inom ECG är beslutsvägarna korta och våra hantverkare är vana vid att hitta lösningar på de problem som kan uppstå även i de mest välplanerade projekt. Vi arbetar för att leverera högsta kvalitet och vi ger oss inte förrän våra kunder är nöjda.

ECG tar dessutom ansvar för vår gemensamma miljö och ser till att allt avfall hamnar där det ska och inte i naturen.

Certifikat