Mark- och anläggningsarbete

Väl beredd och anlagd mark är avgörande för att lyckas med ert projekt. ECG har yrkeskompetens och rätt utrustning för att göra jobbet.

ECG  erbjuder mark- och anläggningsarbeten för er nya lagerlokal och maskinhall, ert nya kontor eller andra byggnader som är viktig för er verksamhet. ECG erbjuder alla förekommande tjänster inom mark och anläggning.

Vi menar att en väl beredd och anlagd mark är den nödvändigt för att skapa de bästa förutsättningarna oavsett om det gäller en bostadsfastighet, en industrifastighet, en parkerings-/uppställningsyta eller ett rekreationsområde. Vi har yrkeskompetens och rätt utrustning för att göra jobbet.

Exempel på markarbeten som ECG utför

  • Avlopp & dränering
  • Grundläggande markarbeten för t.ex. byggnation eller asfaltering
  • Sten- och plattläggningar
  • Upprustning av utemiljöer, t.ex. bostadsområden, torg etc.
  • Schaktning
  • Trafiksäkerhetshöjande åtgärder, t.ex. bostadsområden